Bu tip mesnet izolatörler bina içi bara mesnet ve ayırıcı mesnet izolatörü olarak kullanılır.
Bu izolatörler 3 ana gruba ayrılırlar : 

1 - DIN 48100 - 48102 Normlarına ugun Dahili Mesnet İzolatörleri 

-1 KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR-1
-12 KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR-10
-24 KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR-20
-36 KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR-30

izolatör, seramik izolatör, porselen izolatör, dahili mesnet izolatörleri

2 - IEC 273 Normuna uygun Dahili Mesnet İzolatörleri   

-12 KV Dahili Mesnet İzolatörü J4-75
-17,5 KV Dahili Mesnet İzolatörü J4-95
-24 KV Dahili Mesnet İzolatörü J4-125
-36 KV Dahili Mesnet İzolatörü J4-170

3 - Dahili tip ayırıcalrda kullanılan İtici Çubuk İzolatörleri 

-12 KV Kapalı Tip İşletim Rod İzolatör DAI-10
-17,5 KV Kapalı Tip İtici Çubuk İzolatörü DAI-15
-24 KV Kapalı Tip İtici Çubuk İzolatörü DAI-20
-36 KV Kapalı Tip İtici Çubuk İzolatörü DAI-30

Bu izolatörler bina içi kullanma maksadıyla yapılmış olmasına rağmen IEC Standart tipi izolatörlerde spesifik kaçak mesafe 12 mm / kV olarak alınmıştır.