Bu tip mesnet izolatörler orta gerilim bina dışı bara mesnet ve ayırıcı
mesnet izolatörü olarak kullanılırlar.
Bunlar 2 ana gruba ayrılırlar.