Bu tip izolatörler orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. 
Bu izolatörler A gurubu yani delinmez tip olup DOLU TİP MESNET izolatörlerdir. 
En yüksek servis voltajı 36 kV ‘a kadar olan TSE ve DIN normlarına uygun izolatörler dolu tip hat mesnet 
İzolatörleri 
-VKS-35 N ( 720mm)
-VKS-35 J ( 900mm)