Bu tip mesnet izolatörler bina dışı bara mesnet ve ayırıcı mesnet olarak
kullanılırlar.
Aşağıdaki yer alan yüksek gerilim mesnet izolatörleri üretiyoruz:
1- Dolu Tip Yüksek Gerilim Mesnet İzolatörü
2- Kolonda Tek veya Çift Üniteli dolu tip Yüksek Gerilim Mesnet
İzolatörü.