Yüksek Gerilim Sigortaları , yüksek gerilim hatlarının , transformatörlerin kondansatörlerin ve anahtarlama cihazlarının aşırı akımlardan korunması için kullanılırlar.
Bilim markalı yüksek gerilim sigortaları TS EN 60282-1 standardında tanımlandığı gibi akım sınırlayıcı ARTÇI SINIFI  sigortalardır ve bu standarda uygun olarak imal edilmektedirler.
Artçı sınıfı sigortalar beyan edilen minumum kesme akımından (Imin),en büyük kesme  akımına (I1 ) kadar olan akımları güvenli olarak kesebilen sigortalardır.Bu sigortalar 12 kV.'
tan 36 kV. ' a kadar gerilimlerde harici ve dahili merkezlerde kullanılabilirler.
Bilim elektrik tarafından üretilen Yüksek Gerilim Artçı Sigortaları nın konstrüksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.Sigortaların gövdesi  ( 2 ) yüksek kaliteli kahverengi sırlı porselen borudan oluşmaktadır.Nikel kaplı temas başlıkları ( 1 ) 1mm. Kalınlığında elektrolitik bakırdan imal edilmiş olup porselen borunun ucundaki yive sıvanarak tutturulmuştur.Başlık ile boru arasında kullanılan özel conta sızdırmazlığı sağlamaktadır.Porselen borunun içerisinde üzerine özel gümüş banttan erime elemanı (4) sarılmış yıldız şeklinde seramik tij (3) bulunmaktadır.Aşırı akımlarda sigortanın sağlıklı çalışabilmesi için, minumum kesit sağlamak amacıyla gerektiği kadar çok saf gümüş erime elemanı paralel bağlanır.

Erime elemanları yıldız tij uçlarında bulunan bakır bant üzerine kaynakla tutturulur.Bakır bant da her iki bakır başlığa özel kaynakla bağlanır.Sigorta kısa devre akımına maruz kaldığında veya aşırı zorlandığında içeride oluşan arkın söndürülmesi ve ısının tahliye edilmesi için özel tanecikli kuvars kumu ile doldurulur.Sigortanın bir bölümü de mekanik gösterge sistemidir.
 (5) Aşırı akım anında erime elemanı eridiğinde pim belirli bir kuvvetle dışarıya doğru hareket eder.Bu hem sigortanın attığını gösterir hem de bazı anahtarlama cihazlarının çalışmasını sağlar.

Bilim marka yüksek gerilim sigortaları mekanik göstergeli ve göstergesiz olmak üzere iki tiptir.

Termik SİGORTA