Standard Transformatörlerin Genel Özellikleri
 
Gerilim cinsi: 3 fazlı alternatif
İşletme frekansı: 50 Hz
Servis tipi: Sürekli servis
Tesis yerinin deniz seviyesinden yüksekliği: Aksi belirtilmedikçe 1000 m'nin altında
 
Gerilim ayarı: YG tarafından 5 konumlu, boşta ayarlanabilen komütatör ile
Aşırı gerilim: Sürekli %5 aşırı gerilimde çalışabilme
Soğutma şekli: Yağla doğal(YT) (ONAN)
Sargı ısınma sınırı: TS 267'ye uygun olarak 65K
Bağlantı şeklive grubu: 200 kVA'ya kadar olan güçlerde Yzn veya Dyn, 250 kVA ve daha büyük güçlerde Dyn. Bağlantı grubu 5 veya 11
Demir ve bakır kayıpları, kısa devre gerilimi, boştaki akım: TS ve Uluslararası standartlarının öngördüğü şekilde